Herb Rady Miasta MilanówkaInformuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 30 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 17:00, w budynku “B” Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opinia Komisji w sprawie wykonania budżetu Miasta Milanówka za 2018 r.
  3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Krzysztof Wiśniewski

Udostępnij na: