pdfStanowisko Rady Miasta Milanówka: Sprzeciw dotyczący planowanej wycinki drzew pod budowę parkingu P&R przy ul. Warszawskiej oraz panowania prac mogących naruszyć systemy korzeniowe drzew podczas przebudowy ul. Krakowskiej102.8 KB

pdfStanowisko Rady Miasta Milanówka: Sprzeciw wobec przebudowy targowiska miejskiego w atmosferze konfliktu z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą99.2 KB

pdfUchwała w sprawie: zmiany zasad i warunków używania herbu i flagi Miasta Milanówka207.39 KB 

pdfUchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Milanówka dotyczącej przestrzegania prawa lokalnego, zasad i warunków użycia herbu Miasta Milanówka oraz przekazania wniosków zgodnie z właściwością284.04 KB 

pdfUchwała w sprawie: planu i zakresu kontroli Komisji Rewizyjnej149.72 KB

pdfUchwała w sprawie: zawiadomienia Regionalnej Komisji Orzekającej przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie103.29 KB 

pdfUchwała w sprawie: przekazania zgodnie z właściwością wniosku mieszkańców ulicy Grudowskiej w Milanówku o wykonanie projektu sieci wodociągowej w ulicy Grudowskiej na odcinku ul. Wiatraczna - ul. Brwinowska w roku kalendarzowym 2021. 191.38 KB

Udostępnij na: