pdfUchwała w sprawie: zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami1.67 MB.

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 105 i 106 z obrębu 05-03, położoną w Milanówku, w trybie bezprzetargowym170.03 KB 

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 83/49 z obrębu 05-03, położonej w Milanówku przy ul. Jerzyków163.62 KB 

pdfUchwała w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Milanówek92.92 KB 

pdfUchwała w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok278.01 KB 

pdfUchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2021-2036207.24 KB 

pdfUchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Milanówku, przy ul. Okrzei, dz. ew. nr 69 z obrębu 06-11144.1 KB

pdfUchwała w sprawie uzgodnienia realizacji celu publicznego w obrębie strefy ochrony pomnika przyrody1.16 MB

pdfUchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 393/XLV/21 Rady Miasta Milanówka w sprawie przyjęcia statutu Milanowskiego Centrum Usług Społecznych126.61 KB

pdfUchwała w sprawie: kontroli Komisji Rewizyjnej168.32 KB


 Projekt uchwały na sesję 13 września 2021 z ujętymi wnioskami Radnych zgłoszonymi i przegłosowanymi na sesji w dniu 8 września 2021:

pdfUchwała w sprawie: zmian budżetu miasta na 2021 rok 271.36 KB

pdfUchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2021-2036207.28 KB

 

Udostępnij na: