Herb Rady Miasta MilanówkaUprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu III Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2018 r. (środa) o godz. 16:00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie III Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2018–2024;
  • zmian budżetu miasta Milanówka na 2018 r.;
  • ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018;
  • dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków;
  • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Milanówek na 2019 rok;
  • zmiany uchwały w sprawie Statutu Miasta Milanówka.
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie III Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka

Janina Moława

Udostępnij na: