Pliki do pobrania:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Centrum Usług Społecznych w Milanówku, ul. T. Kościuszki 16, 05-822 Milanówek, w zamkniętej kopercie podpisanej danymi osobowymi z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownik socjalny, starszego pracownika socjalnego, specjalisty pracy socjalnej, starszego specjalisty pracy socjalnej”

Termin składania ofert:

do dnia 12 lutego 2024 r. do godziny 17:00 (decyduje data faktycznego wpływu do CUS) lub za pośrednictwem e-PUAP - adres skrzynki /opsmilanowek/SkrytkaESP

 

Udostępnij na: