pdfObwieszczenie nr 0051/397/12 BMM z dnia 14 grudnia 2012 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Śródmieście” w Milanówku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Udostępnij na: