pdfZawiadomienie nr ORG.0051.26.2024 znak WA.ZUZ.5.4210.863.2023.EP o wszczęciu postępowania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego ścieków z terenu zakładu przetwórstwa spożywczego zlokalizowanego na działce nr ew. 22/3, obręb 05-15 M. Milanówka 178.29 KB

Udostępnij na: