Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
×
Strona została przetłumaczona automatycznie.
Galerie
Artykuły
Tagi
LXV Sesja Rady Miasta Milanówka - grafika

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LXV Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w budynku B Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

pdfUchwała w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku1.99 MB

pdfUchwała w sprawie: przyznania dotacji celowych w roku 2022 na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych położonych w Milanówku, wpisanych do rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków32.09 KB

pdfUchwała w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami dla Miasta Milanówka na lata 2022-202525.68 KB

pdfUchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej przy ul. Literackiej w Milanówku400.11 KB

pdfUchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Publicznym Żłobku w Milanówku133.9 KB

pdfUchwała w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej oraz zasad jej rozliczania dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Gminy Milanówek 322.77 KB

pdfUchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 50 z obrębu 07-06, położoną w Milanówku, w trybie bezprzetargowym346.39 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 54/9, 53/3, 52/10, 73 obręb 06-19, położonych w Milanówku przy ul. Królewskiej345.83 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 83/50, 83/58, 83/78, 83/56, 83/76 obręb 05-03, położonych w Milanówku przy ul. Myśliwieckiej345.85 KB 

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 83/50, 83/58, 83/78, 83/56, 83/76 obręb 05-03, położonych w Milanówku przy ul. Myśliwieckiej 346.16 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działkę ewidencyjną nr 67/5 z obrębu 06-07 oraz działkę ewidencyjną nr 39/5 z obrębu 06-10, położonych w Milanówku przy ul. Królewskiej, działki ewidencyjne nr 50/2 i 50/5 z obrębu 06-07, położonych w Milanówku przy ul. Rososzańskiej oraz działkę ewidencyjną nr 67/8 z obrębu 06- 07, położoną w Milanówku przy ul. Polnej351.02 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 36/2 obręb 07-06, położoną w Milanówku przy ul. Bogny Sokorskiej345.63 KB 

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 46/2 obręb 06-15, położoną w Milanówku przy ul. Wiśniowej345.31 KB 

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 3/18 obręb 05-03, położoną w Milanówku przy ul. Wrzosowej345.5 KB 

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 135, 63/1 obręb 05-03, położonych w Milanówku przy ul. Żurawiej346.46 KB 

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 135, 63/1 obręb 05-03, położonych w Milanówku przy ul. Żurawiej345.86 KB 

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 136, 134 obręb 05-03, położonych w Milanówku przy ul. Żurawiej345.45 KB 

LXIV Sesja Rady Miasta Milanówka - grafika

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LXIV Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 16.30 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

pdfUchwała w sprawie: zmian budżetu miasta na 2022 rok301.85 KB 

pdfUchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2022-2040248 KB 

pdfUchwała w sprawie: uzgodnienia realizacji celu publicznego w obrębie strefy ochrony pomnika przyrody 144.42 KB

pdfUchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2022 - 2040206.83 KB 

pdfUchwała w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok186.63 KB 

pdfUchwała w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Miasta Milanówka za rok 2021338.71 KB 

pdfUchwała w sprawie: planu i zakresu kontroli Komisji Rewizyjnej213.48 KB 

pdfUchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu150.27 KB

pdfUchwała w sprawie: uzgodnienia realizacji celu publicznego w obrębie strefy ochrony pomnika przyrody50.93 KB.

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 26/3 i 35/2 z obrębu 07-02, położone w Milanówku, w trybie bezprzetargowym343.57 KB 

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1/4 z obrębu 06-03, położonej w Milanówku, w trybie bezprzetargowym343.03 KB 

pdfUchwała w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji w roku 2021 Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Milanówek na lata 2021-2025145.22 KB

pdfUchwała w sprawie: w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2022 na terenie Miasta Milanówka149.97 KB

pdfUchwała w sprawie: w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Centrum Usług Społecznych w Milanówku za 2021 rok160.28 KB

pdfUchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 337/XXIX/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 3 września 2013 roku w sprawie przyjęcia programu działań promujących rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Miasta Milanówka poprzez wspieranie ich warunków życiowych93.36 KB

pdfUchwała w sprawie: przystąpienia Gminy Milanówek do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok.73.29 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Milanówek w drodze komunalizacji prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa341.75 KB

Wznowienie posiedzenia LXIII Sesji Rady Miasta Milanówka - grafika

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że wznowienie LXIII posiedzenia Sesji Rady Miasta Milanówka, odbędzie się w dniu 31 maja 2022 r. (wtorek) o godz. 16:00 w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

LXIII Sesja Rady Miasta Milanówka - grafika

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LXIII Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 27 maja 2022 r. (piątek) o godz. 15.00, w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

LXII Sesja Rady Miasta Milanówka - grafika

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LXII Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 13 maja 2022 r. (piątek) o godz. 15.30, w trybie on-line na platformie ZOOM.

LXI Sesja Rady Miasta Milanówka - grafika

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LXI Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022 r. (czwartek) o godz. 16.30 w trybie stacjonarnym, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

BIP