Wniosek złożony przez Gminę Milanówek na dofinansowanie budowy Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej otrzymał pozytywną ocenę.

Do Milanówka trafi 9 647 500 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Inwestycja objęta dofinansowaniem to Strażnica o wielkości ok. 2 270 m2, która powstanie w miejsce zdegradowanego budynku z 1944 r. Dzięki pozyskanym środkom możliwe będzie zwiększenie funkcjonalności obiektu i stworzenie Centrum Bezpieczeństwa, w którym znajdzie się miejsce nie tylko dla OSP, ale i Straży Miejskiej. Na terenie obiektu będą również stacjonowały pojazdy pogotowia ratunkowego.


 Gmina Milanówek otrzymała 9647500 zł

Udostępnij na: