Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
×
Strona została przetłumaczona automatycznie.
Galerie
Artykuły
Tagi
Zdjęcie kajdanek i akt
Bezpieczeństwo akt

W minioną sobotę operator monitoringu zauważył niecodzienną sytuację przy stacji WKD Grudów.

Zdjęcie kamery
Bezpieczeństwo akt

10 października br. zaniepokojona mieszkanka Milanówka przybiegła do siedziby Straży Miejskiej. Poprosiła dyżurnego o pilną pomoc – przed chwilą oddalił się starszy mężczyzna, który był pod jej opieką.

Zdjęcie Strażnika z interwencji
Bezpieczeństwo akt

5 października ok. godz. 14:40 mieszkaniec Milanówka poinformował dyżurnego Straży Miejskiej, że z budynku „Willi Chimera” wydobywają się gęste kłęby dymu.

Logo Straży Miejskiej w Milanówku
Bezpieczeństwo akt

Informujemy, że w związku z poważną awarią parkometru Z-1, znajdującego się przy ul. Krakowskiej, został on czasowo wyłączony z użytkowania.

Sprzątanie chodnika
Bezpieczeństwo akt

Straż Miejska w Milanówku przypomina, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629, z 2019 r. poz. 730, 1403, 1579) właściciel posesji ma obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Zdjęcie powalonego drzewa
Bezpieczeństwo akt

30 września 2019 r. był pracowity dla służb na terenie naszego miasta. Już ok. godz 14:30 do Straży Miejskiej w Milanówku napływały pierwsze zgłoszenia, dotyczące uszkodzonych drzew, konarów i gałęzi.

Zastępca Komendanta Straży Miejskiej podczas warsztatów z dziećmi
Bezpieczeństwo akt

Na początku września do Straży Miejskiej w Milanówku trafiła nietypowa prośba. Grupa „O Matko!” zwróciła się o przeprowadzenie warsztatów na temat tego co zrobić w sytuacji napotkania dzikich zwierząt oraz jak się bronić przed agresywnym psem.

Zgromadzeni goście na wydarzeniu podczas przemówienia Komendanta Straży Miejskiej w Milanówku
Bezpieczeństwo akt

29 sierpnia ustanowiono Dniem Straży Miejskiej. Jednak zdecydowaliśmy, że w tym roku uroczyste obchody święta wszystkich Strażniczek i Strażników odbędą się w dniu 12 września.

Zdjęcie przedstawiające funkcjonariusza Straży Miejskiej funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei
Bezpieczeństwo akt

Przechodzenie przez tory kolejowe w niedozwolonych miejscach, w świadomości mieszkańców nie stanowi poważnego problemu. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę z grożącego niebezpieczeństwa. Dlatego też Strażnicy Miejscy oraz Strażnicy Ochrony Kolei ponownie objęli rejon peronu PKP w Milanówku zintensyfikowanymi działaniami. Funkcjonariusze będą pełnili głownie służby prewencyjne, które mają przypominać mieszkańcom o podstawowych zasadach poruszania się w okolicy torów.

Każde wejście na tory w miejscu niedozwolonym może skończyć się tragicznie – kalectwem lub nawet śmiercią.

Korzystanie z drzwi ewakuacyjnych w panelach odgradzających jest zabronione – omawiane drzwi mają zastosowanie tylko w przypadku prowadzenia akcji ratunkowej.

Wrzesień to także czas rozliczeń pierwszych, wspólnie prowadzonych działań.

Poniżej przedstawiamy zakres akcji, stwierdzone nieprawidłowości oraz sposoby ich eliminacji:

  • Działania w celu poprawy zabezpieczenia terenu prowadzonych prac. Teren budowy był ogrodzony jedną linią przęseł metalowych, co umożliwiało przesunięcie i dostęp osób postronnych. Poinformowano głównego wykonawcę oraz Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Ogrodzenie zostało poprawione zgodnie z przyjętymi standardami,
  • Wykonano liczne kontrole w patrolu łączonym oraz kontrole doraźne,
  • Operatorzy monitoringu miejskiego zwracają baczną uwagę na osoby próbujące sforsować zabezpieczenie i dostać się na teren kolejowy. Stwierdzono mniejszą ilość osób przechodzących przez tory w miejscu niedozwolonym,
  • Podjęto współpracę z PKP PLK,
  • Poinformowano zarządcę o niesprawnych drzwiach ewakuacyjnych,
  • Wystąpiono o zainstalowanie nośnika w miejscu częstego przechodzenia mieszkańców przez torowisko, na którym zostanie umieszczona treść ostrzegająca o niebezpieczeństwie,
  • Podjęto współpracę w zakresie kolportażu ulotek i materiałów. Zostały uzgodnione wstępne terminy prowadzenia wspólnych prelekcji,
  • Sprawdzanie upoważnień do przebywania na remontowanym terenie kolejowym,
  • W czasie akcji opublikowano szereg materiałów profilaktycznych na stronach internetowych.

Zwiększenie liczby kontroli w rejonie peronu PKP oraz wyciąganie konsekwencji za wykroczenia mają być lekcją dla osób przechodzących przez tory w miejscach niewyznaczonych. Wszystko po to, aby zwiększyć świadomość społeczną wśród mieszkańców i zapobiec sytuacjom niebezpiecznym w obszarze kolejowym.

Zdjęcie przedstawiające funkcjonariusza Straży Miejskiej funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei

Logo Straży Ochrony Kolei
Urząd MiastaBezpieczeństwo akt

Komendant Posterunku Straży Ochrony Kolei Warszawa Odolany Pan Andrzej Staszewski składa podziękowania kierownictwu, pracownikom i funkcjonariuszom Straży Miejskiej  za dotychczasową współpracę na rzecz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego obszarów kolejowych położonych na terenie Miasta Milanówka.