Uprzejmie informujemy, iż na mocy Uchwały Nr 20/III/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2018 r. od dnia 1 marca 2019 r. zniesiono dopłaty z budżetu Miasta Milanówka do 1m3 odprowadzonych ścieków dla I grupy taryfowej(Ś1).

W związku z powyższym, łączna opłata za 1m3 dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych z odczytem wodomierzy będzie wynosić:

01.03.2019 r. – 31.08.2019 r. – 15,07 zł brutto
01.09.2019 r. – 31.08.2020 r. – 15,35 zł brutto
01.09.2020 r. – 31.08.2021 r. – 15,41 zł brutto

Taryfy

GRUPY TARYFOWE

 I   Gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych z odczytem wodomierzy
 II 

Organizacje użyteczności publicznej, w tym: ośrodki szkolne i wychowawcze, ośrodki zdrowia i opieki społecznej, urzędy i komendy policji, straży miejskiej itp.; Odbiorcy usług na inne cele publiczne; Odbiorcy usług prowadzący działalność gospodarczą na terenie posesji; Pozostali odbiorcy usług bez odczytu wodomierzy – rozliczenia ryczałtowe (dotyczy odprowadzania ścieków)

Udostępnij na: