Gmina Milanówek podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Milanówek". Kwota przyznanej dotacji wynosi 2 220,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje demontaż i/lub odbiór wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta Milanówka, których właściciele zgłosili chęć uczestnictwa w programie. Łącznie w ramach zadania zostało zutylizowanych 18,66 Mg odpadów azbestowych.


Logo Ministerstwa Klimatu i Środowiska, WFOŚiGW oraz NFOŚiGW

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Milanówek dofinansowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i środowiska www.gov.pl/web/klimat, Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.pl  w formie dotacji, w kwocie do 2 220,00 zł.

Udostępnij na: