I. Zarządzenia Burmistrza Miasta Milanówka

Burmistrz Miasta Milanówka w sierpniu 2016 r. powołała Zespół ds. opracowania polityki estetyki Miasta Milanówka, składający się z pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Miasta, natomiast w maju 2017 r. została powołana społeczna Rada ds. Estetyki Miasta Milanówka, która ma być organem opiniodawczym i doradczym Burmistrza w zakresie estetyki miasta. Jej członkowie to osoby specjalizujące się zawodowo w kierunkach związanych z estetyką – artyści, architekci, historycy sztuki.

Więcej o Radzie ds. estetyki w zakładce: Rada ds. Estetyki Miasta


II. Uchwała intencyjna w sprawie Kodeksu Krajobrazowego

W dniu 6 kwietnia 2017 r. Rada Miasta Milanówka podjęła pdfUchwałę nr 269/XXXII/2017 w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Uchwała otworzyła drogę do rozpoczęcia prac nad tzw. kodeksem krajobrazowym, którego celem będzie m.in. ochrona krajobrazu miasta przed nadmiarem reklam.


III. Inwentaryzacja

W kwietniu 2017 r. firma Curulis, wspierająca Gminę w pracach nad projektem uchwały
w ramach rozpoczęcia prac nad Kodeksem Krajobrazowym Milanówka celem zdiagnozowania problemu chaosu reklamowego w mieście przeprowadziła inwentaryzację reklam na terenie miasta.

Opracowanie dostępne jest pod tym pdflinkiem.


IV. Ankieta dotycząca poprawy estetyki miasta Milanówka

Na początku czerwca 2017 r. wśród mieszkańców przeprowadzono badanie opinii mieszkańców nt. Kodeksu Krajobrazowego Miasta Milanówka. Z treścią ankiety oraz wynikami badania można zapoznać się poniżej.


V. Projekt uchwały krajobrazowej dla Milanówka

Mając na względzie materiały powstałe podczas inwentaryzacji oraz po wyniki ankiet, został przygotowany projekt uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów nastąpiło w dniach od 24 listopada 2017 r. do 15 grudnia 2017 r.

Natomiast uwagi do projektu można było zgłaszać do 29 grudnia 2017 r.

Pliki do pobrania:

Ponadto w dniu 12 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne nad przyjętymi w projekcie uchwały zasadami.

20180515 plakat


VI. Działania uzupełniające  prowadzone niezależnie od prac nad „uchwałą krajobrazową”

W działania na rzecz poprawy estetyki miasta zaangażowała się też Straż Miejska. Pod koniec lutego br. Straż Miejska uzyskała zgodę od PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa na usunięcie tablic i banerów reklamowych zainstalowanych na słupach i urządzeniach elektroenergetycznych w Milanówku. Reklamy zostały zawieszone na słupach bez wiedzy PGE, a od kwietnia 2018 r. rozpoczął się systematyczny proces usuwania tabliczek ze słupów na kolejnych ulicach Milanówka.

Milanowscy strażnicy miejscy prowadzą także szereg czynności wyjaśniających w sprawie wielu większych reklam i informują odpowiednie podmioty o nielegalnym zajęciu pasa drogi przez nośniki reklamowe.

Ponadto z inicjatywy Referatu Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta w marcu 2018 r. odbyło się spotkanie z p. Andrzejem Ćwiekiem – Burmistrzem Nałęczowa, który w ramach wymiany doświadczeń podzielił się swoimi osiągnięciami na polu walki z chaosem reklamowym. Nałęczów postrzegany jest bowiem jako miasto, które w walce z wszechobecną reklamą odniósł wiele sukcesów.

 

Udostępnij na: