Herb Miasta MilanówkaDziś (18 marca) obchodzimy Światowy Dzień Recyklingu!

Milanówek przywiązuje dużą wagę do kwestii prawidłowej segregacji odpadów.

Odbierane są one bezpośrednio sprzed posesji w następujących workach:

  • zielonych - odpady ze szkła
  • niebieskich - odpady z papieru
  • żółtych - odpady z metali i tworzyw sztucznych
  • brązowych - odpady ulegające biodegradacji

natomiast odpady, których nie można wysegregować - w pojemniku (odpady zmieszane).

Ponadto, w naszym mieście działa Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów, do którego można oddać odpady segregowane. Znajduje się tam także pomieszczenie „Drugie Życie Odpadu”, do którego Mieszkańcy mogą przynieść sprawne przedmioty użytkowe nadające się do ponownego wykorzystania. PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Turczynek róg ul. Wiatracznej. 

Z dumą informujemy też, że Milanówek osiąga określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do kontynuowania prawidłowej segregacji odpadów. Dzięki recyklingowi odpady są ponownie wykorzystywane i dzięki odzyskiwanym z nich surowcom pomagamy chronić nasze środowisko!

Dodatkowe worki do segregacji można pobrać przy wejściu do Urzędu Miasta przy ul. Spacerowej, a także przy budynku Straży Miejskiej od strony dworca PKP.


20200807 entliczek 2

 

20200807 entliczek 3

Udostępnij na: