Logo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim

[Aktualizacja z dnia 15.04.2024 - Uzupełnienie o dodatkowe sprawozdania]

W związku z potencjalnym zagrożeniem zanieczyszczeniem chlorkiem winylu ujęć wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wyniku wykrycia skażenia gruntu i wód podziemnych na terenie byłego zakładu MIFAM w Milanówku, w załączeniu przekazujemy Informację Państwowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckiem oraz sprawozdania z badań próbek wody.

Udostępnij na: