Uruchomiono rządowy program solidarnościowy "Korpus Wsparcia seniorów" w celu zaopiekowania się seniorami, którzy nie mają opieki ze strony rodziny lub nie korzystają z pomocy w formie usług opiekuńczych realizowanej przez ośrodek pomocy społecznej.

"Korpus Wsparcia Seniorów+" szeroko angażuje organizacje, wolontariuszy, harcerzy, Wojska Obrony Terytorialnej czy wojska  operacyjne. Zgodnie z zapowiedziami rząd uruchamia program Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, dzięki któremu pomoc seniorom w okresie pandemii koronawirusa i działania podejmowane w tym zakresie przez rząd, samorządy, ośrodki pomocy społecznej i wolontariuszy będą przebiegały sprawniej, a osoby starsze uzyskają niezbędną pomoc w trudnym czasie. Koordynatorem programu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W ramach Korpusu Wsparcia Seniorów uruchomiona zostanie specjalna, bezpłatna infolinia przeznaczona dla seniorów (22 505 11 11). Za jej pośrednictwem osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez pandemię. Dane kontaktowe zgłaszającego się seniora będą przekazywane do właściwego terytorialnie ośrodka pomocy społecznej, które będą się kontaktować z osobą zainteresowaną w celu ustalenia zakresu pomocy. W takie wsparcie seniorów będą zaangażowani wolontariusze i organizacje pozarządowe, a także Ochotnicza Straż Pożarna, Wojska Obrony Terytorialnej i harcerze.

Jak zgłosić się do Korpusu Wsparcia Seniorów?

  1. Zadzwoń na infolinię.
  2. Wypełnij ankietę dostępną na stronie: wspierajseniora.pl
  3. Przyjdź lub zadzwoń do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Milanówek, ul. Kościuszki 16 telefon: 22 755 86 35 w celu nawiązania kontaktu z pracownikiem socjalnym obsługującym Twój rejon zamieszkania.

Jak skorzystać ze wsparcia w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów?

  1. Należy zadzwonić na infolinię numer telefonu: (22 505 11 11).
  2. Korzystanie z infolinii, a także udzielenie pomocy, np. zrobienie i dostarczenie zakupów jest bezpłatne.
  3. Senior korzystający ze wsparcia w ramach Korpusu pokrywa koszty ewentualnych zakupów. Usługa wykonania zakupów dla seniora jest nieodpłatna.
  4. Pomoc skierowana jest do osób powyżej 70-tego roku życia. W szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają też młodsi seniorzy.
  5. Realizacja usługi w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje jednak osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

 Wspieraj Seniora - plakat akcji

 

Wspieraj Seniora - plakat akcji

Udostępnij na: