Grafika - układanie puzzli5 kwietnia 2022 r. ogłoszone zostały Otwarte Konkursy Ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku. 

Uprzejmie zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniami i do aplikowania. 

Termin realizacji zadań: do 31 grudnia 2022 r.

Oferty należy dostarczyć w kopercie, za pośrednictwem poczty lub osobiście do dnia 26 kwietnia 2022 r. do godz. 16:00 na adres: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05–822 Milanówek z dopiskiem: otwarty konkurs ofert, nazwą zadania, tytułem zadania oraz adresem mailowym do organizacji. Oferty, które wpłyną do Urzędu po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Udostępnij na: