Herb Rada Miasta MilanówkaPrzewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, które odbędzie się w dniu 24 listopada (wtorek) 2020 r. o godz. 16.00, w trybie on-line na kanale YouTube Milanówek Miasto-Ogród.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie:
    1. współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi na 2021r.
    2. projektu budżetu Miasta Milanówka na 2021 r.
    3. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2021-2036.
  3. Opinia Komisji w sprawie pism przekazanych przez Przewodniczącego Rady Miasta

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

Hubert Jarek


Mieszkańcy, którzy chcieliby wziąć udział w posiedzeniu Komisji w trybie on-line, proszeni są o kontakt z Biurem Rady Miasta  (w godzinach pracy Urzędu) w celu uzyskania szczegółowych informacji dot. dostępu do posiedzenia Komisji.


Zobacz również:

XXXVII Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Udostępnij na: