Herb Rada Miasta Milanówka

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 26 listopada 2020 r. (czwartek) o godz. 17.00 w trybie on-line na kanale YouTube Milanówek Miasto-Ogród.

Porządek obrad Komisji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie:
  1. Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi na rok 2021;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029;
  3. zmian budżetu miasta Milanówka na rok 2020;
  4. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok;
  5. ustalenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego.
 3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji

Jolanta Nowakowska


Mieszkańcy, którzy chcieliby wziąć udział w posiedzeniu Komisji w trybie on-line, proszeni są o mailowy kontakt z Biurem Rady Miasta (w godzinach pracy Urzędu) w celu uzyskania informacji dot. dostępu do posiedzenia Komisji.


Zobacz również:

XXXVII Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Udostępnij na: